Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Dobrovoľníci v projektoch európskej solidarity

13.04.2017

Bratislavský samosprávny kraj vyzdvihuje myšlienku Európskeho zboru solidarity. Ide o novú iniciatívu Európskej únie, ktorá umožňuje mladým ľuďom pracovať alebo byť dobrovoľníkom v projektoch európskej solidarity. Od spustenia projektu v decembri minulého roka sa už prihlásili tisícky mladých ľudí.
 
„Táto iniciatíva vytvára príležitosti pre mladých ľudí, ktorí sa naučia potrebe solidarity nielen doma ale i vo svete a zároveň prináša pomoc lokálnym autoritám. Európsky zbor solidarity prispeje k tomu, aby vedomosti a zručnosti mladých ľudí zodpovedali skutočným potrebám pracovného trhu. Mladí ľudia majú takto príležitosť spoznať i zažiť si hodnoty, na ktorých stojí európske spoločenstvo,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá je zameraná na mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov. Tí majú možnosť sa stať dobrovoľníkmi alebo pracovať na projektoch pomáhajúcim komunitám počas obdobia 2 až 12tich mesiacov. Táto iniciatíva bola spustená v decembri roku 2012 počas každoročného prejavu Jean-Claude Junckera o stave Európy.
Do iniciatívy sa môžu zapojiť aj slovenskí účastníci spĺňajúci vekové kritériá, stačí vyplniť online prihlášku. Účastníci môžu byť pozvaní na účasť v rôznych projektoch ako napríklad pomoc pri predchádzaní prírodným katastrofám, asistencia v azylovom centre alebo adresovanie rôznych sociálnych problémov v ich komunitách. Odmenou za účasť v projekte je osvedčenie o účasti a skúsenosti, ktoré možno použiť pri uchádzaní sa o zamestnanie alebo ďalšie vzdelávanie.