Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Dni otvorených dverí pokračujú

06.11.2018
 
„Raz vidieť a zažiť je stokrát viac ako raz počuť alebo si prečítať. To platí aj pri výbere strednej školy, ktorá nám už viac menej predurčí budúce smerovanie v živote. Preto si treba vybrať správne, aby nás budúca práca bavila. Takže zájsť si reálne pozrieť školy určite odporúčam,“ apeloval Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
Dnes 6.11.2018 môžete od 8:00 do 15:00 hodiny zavítať na Strednú odbornú školu masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovovej 7 v Bratislave a dozvedieť sa viac o príprave informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Ide o jedinú strednú odbornú školu svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje stredoškolské vzdelávanie v oblasti informačných systémov, masmédií a marketingovej komunikácie. 
Deň otvorených dverí má dnes 6.11.2018 od 10:00 do 18:00 hodiny aj Stredná odborná škola dopravná na Kvačalovej 20 v Bratislave. Ponúka vzdelávanie v študijných odboroch týkajúcich sa dopravy, má školskú autoškolu a je zapojená  do duálneho systému vzdelávania u zamestnávateľov s cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť tak ich uplatniteľnosť v praxi. 
Bratislavská Stredná priemyselná škola elektrotechnická na K. Adlera 5 privíta návštevníkov v stredu 7.11.2018 od 10:00 do 17:00 hodiny. Dozvedia sa viac o možnostiach štúdia IT oblasti, napríklad v odbore elektrotechnika, či počítačových a informačných systémoch, priemyselnej informatike, obrazovej a zvukovej technike. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania je praktické vyučovanie v dielňach školy a v spolupráci s firmami a organizáciami.  
Vo štvrtok 8.11.2018  sa budú na domácej pôde prezentovať hneď štyri školy.
Čo všetko v sebe zahŕňa štúdium na chemickej škole odprezentuje Stredná odborná škola chemická, vo Vlčom hrdle 50 v Bratislave od 9:00 do 15:00 hodiny. Pre záujemcov o štúdium si škola pripravila zaujímavé chvíle pri pokusoch v chemických laboratóriách a odborných učebniach, aby tak aspoň na chvíľu prenikli viac do tajov chémie, chemickej technológie ako aj potravinárskeho, či farmaceutického sveta. 
Pekár, cukrár, mäsiar, kuchár, čašník, pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu, to je len malý výber z odborov, o ktorých sa dozviete viac na Dni otvorených dverí na Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb, na Farského 9 v Bratislave od 9:00 do 14:00 hodiny. Počas dňa budú pripravené ochutnávky výrobkov školy ako aj  niekoľko prekvapení. 
Prehliadku školy a jej priestorov môžete absolvovať aj na Strednej odbornej škole elektrotechnickej na Rybničnej 59 v Bratislave od 8:00 do 16:00 hodiny. Dozviete sa viac o možnostiach štúdia  v študijných programoch v perspektívnych profiláciách s podporou významných zamestnávateľov, o duálnom vzdelávaní a zároveň si môžete pozrieť odborné učebne a pracoviská praktického vyučovania. 
Tým, ktorí majú vzťah k prírode, zvieratám, poľnohospodárstvu, agropodnikaniu odporúčame navštíviť Spojenú školu v Ivanke pri Dunaji od 7:00 do 15:00 hodiny, ktorá sa vo svojich odboroch zameriava na chov a jazdectvo, rybolov, kynológiu, obchod a mnohé ďalšie zamerania, v ktorých okrem teoretických poznatkov nadobudnú študenti najmä praktické zručnosti.
V piatok 9.11.2018 bude pre návštevníkov otvorená aj Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča na Sklenárovej 1 v Bratislave a od 9:00 do 13:00 hodiny. Pre absolventov základných škôl ponúka školské vzdelávacie programy zamerané na výchovu a vzdelávanie pre budúcich manažérov strednej úrovne v oblasti obchodu a služieb, živnostníkov, nákupcov, pracovníkov v zahraničnom obchode i v logistických centrách. 
Tohto týždňové Dni otvorených dverí ukončí v sobotu 10.11.2018 prezentácia Konzervatória na Tolstého 11 v Bratislave, kam môžete zavítať od 8:00 do 12:00 hodiny.  Záujemcovia o štúdium majú možnosť poinformovať sa o čomkoľvek ohľadom štúdia a ukázať svoje schopnosti pred odbornou komisiou daného predmetu. Tento deň je zároveň metodickým dňom, ktorým chce vedenie školy pomôcť nadaným žiakom skvalitniť ich prípravu na talentové skúšky.