Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Dni otvorených dverí aj tento týždeň

19.11.2018

„Žiaci základných škôl a ich rodičia získajú informácie, ktoré im určite pomôžu pri rozhodovaní sa, do ktorej školy pôjdu študovať. Osobný rozhovor a odpovede na rôzne otázky sú tiež pridanou hodnotou. Takže neváhajte, nájdite si čas, ide o budúce povolanie a smerovanie v živote vašich detí,“ apeloval bratislavský župan Juraj Droba.

Deň otvorených dverí organizuje 20.11.2018 od 11:00 do 15:30 hodiny Gymnázium, Pankúchova 6 v Bratislave, ktoré pozýva do svojich priestorov záujemcov o štúdium, žiakov zo základných škôl, ich rodičov a výchovných poradcov. Najväčší záujem je o informácie týkajúce sa štúdia, prijímacích skúšok, učebných plánov, mimoškolskej činnosti, o úspešnosti absolventov pri prijímacích skúškach na vysoké školy, ale aj o aktivitách školy v rámci olympiád, súťaží a projektov. K dispozícii sú priestory školy, jednotlivé učebne, dá sa zúčastniť aj otvorených hodín z viacerých predmetov. Cenné informácie získajú aj pri rozhovoroch s vedením školy a s vyučujúcimi.


20.11. 2018 v čase od 09:00 do 17:00 hodiny otvára svoje brány aj škola s najdlhšou tradíciou zo všetkých stredných odborných škôl elektrotechnických v Bratislave a to Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Zochovej 9. Na návštevníkov čaká prehliadka priestorov školy, tried, odborných laboratórií, vidieť bude možné výrobky študentov, ročníkové práce, projekty, učebné pomôcky. Pripravené sú aj odborné prednášky týkajúce sa PC, grafiky, sietí, silnoprúdov, telekomunikácií, robotiky, výskumu. Chýbať nebude ani 2. ročník turnajového dňa PC hier.


Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej 2 v Bratislave rada privíta 20.11.2018 v čase od 8:30 do 13:00 hodinyvšetkých záujemcov o štúdium, rodičov, výchovných poradcov, verejnosť či zamestnávateľov. Pripravená je prehliadka školy, informácie o projektových aktivitách ako aj ukážky prác žiakov v odbore kaderník-vizážista, kaderník, kozmetik, manikér-pedikér. Na návštevníkov čakajú ukážkové hodiny zo slovenského jazyka a literatúry, Technológie, Materiálov, Anglického jazyka. Chýbať nebudú ani stanovištia, kde si bude možné vyskúšať napríklad líčenie, nadpájanie vlasov, bodyart-maľovanie na telo, výrobu kozmetiky, či oboznámenie sa so širokou ponukou služieb školy, ktoré ponúka verejnosti za primerané ceny.

Vo štvrtok 22.11.2018 sa bude možné oboznámiť s priestormi modernej technickej bratislavskej Strednej priemyselnej školy strojníckej sídliacej v historickej budove na Fajnorovom nábreží 5. Deň otvorených dverí bude od 9:00 do16:00 hodiny. Fajnorka ich organizuje každý rok a vždy je to deň plný zážitkov - či už ide o širokú verejnosť, alebo o bývalých absolventov, či budúcich žiakov školy, alebo len tak,o zážitky zbierajúcich návštevníkov. Tento rok si DOD nenechá ujsť ani bratislavský župan Juraj Droba, ktorý zavíta do jej priestorov o 10:00 hodine a zdrží sa do 10:30.

Prvýkrát symbolicky otvorí svoje brány Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru na Dúbravskej ceste 11 v Bratislave. Deň otvorených dverí sa bude konať v piatok 23.11. 2018 od 11:00 do 17:00 hodiny. Návštevníci, ktorí zavítajú do jej priestorov, sa nielen zoznámia s prostredím, ale dozvedia sa aj informácie o dôležitých termínoch v živote školy ako aj o odboroch, úspechoch, projektoch a nasajú atmosféru, ktorá na škole vládne. Tento deň sa bližšie so školou zoznámi aj predseda BSK Juraj Droba, ktorý si DOD príde pozrieť od 14:00 do 15:00 hodiny.