Zverejňovač príspevkov

Späť

budova Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Názov poskytovateľa
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Adresa poskytovateľa
Kapitulská 308/18
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
budova Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Adresa prevádzky
Nám. 1. mája 1
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Stredisko osobnej hygieny
Cieľová skupina
yzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita