Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Deviataci sa môžu zajtra zoznámiť s troma školami

08.11.2017

Tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pozývajú deviatakov a ich rodičov na Deň otvorených dverí. Žiaci tak majú možnosť zblízka spoznať učebné odbory na hotelovke, strojníckej priemyslovke a na vinárskej škole.
 

„Naša vinárska škola v Modre ako jediná na Slovensku vychováva vinohradníkov, vinárov a ovocinárov a somelierov. Študenti môžu študovať na tejto škole z celého Slovenska. Minulý a tento školský rok máme výrazné zastúpenie detí z vinárskych rodín. Malokarpatský región nám posiela asi tretinu žiakov, nezaostáva ani južnoslovenská vinohradnícka oblasť,“ predstavila školu jej riaditeľka Monika Kisová.

Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska v Modre, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku, pozýva na Deň otvorených dverí zajtra už od ôsmej hodiny rána. Každý tak bude môcť spoznať školskú vínnu pivnicu a technológie na spracovanie hrozna, odborné učebne ale zoznámiť sa žiaci budú môcť aj so strojmi na ošetrovanie vinohradu či ovocných sadov. Súčasťou prehliadky bude aj degustácia muštov a nealko výrobkov z hrozna.

„V rámci Československa boli dve ovocinársko-vinárske školy. Na Morave to bola škola vo Valticiach a na Slovensku v Modre. Stále sa vieme porovnávať s valtickou školou, i keď napreduje míľovými krokmi pred nami. Majú Centrum excelentnosti a ich rozloha vinohradov a ovocných sadov je osemnásobne väčšia ako máme my. Veľmi radi sa prezentujeme aj my našimi odrodami, novošľachtencami odrôd a krásnymi vínami. Do Valtíc chodíme na prax, kde žiaci okrem spracovania vína vidia aj pálenicu, ktorú my nemáme, čiže spracovanie ovocia na destiláty. Naši študenti sa môžu prezentovať najmä spracovaním hrozna do muštov a vína,“ zhrnula riaditeľka SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre Monika Kisová.

Na Deň otvorených dverí pozýva aj Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom nábreží v Bratislave. „Fajnorka“ bude svoje úspechy a študijné odbory prezentovať od 10:00 do 16:00. Prvý školský rok sa na priemyslovke začal v roku 1903 a koncom tohto roka sa začala stavať aj samotná budova na Fajnorovom nábreží, kam sa hneď po dostavbe priemyslovka nasťahovala. Momentálne ponúka „Fajnorka“ tri študijné odbory denného štvorročného štúdia a to mechatronika, strojárstvo a technické lýceum.

Dni otvorených dverí sa od začiatku novembra 2017 začali aj na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9. Škola je pre záujemcov otvorená denne od 9:00 do 14:00 a stačí sa nahlásiť na telefónnom čísle 02 4488 35 91.

SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch ponúka žiakom 5 ročné štúdium v odbore hotelová akadémia, 4 ročné študijné odbory s maturitou a výučným listom sú v odbore pracovník marketingu (so zameraním na obchod a diplomatické služby), pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu, čašník a servírka a maturitou sa končí aj odbor kuchár. Na kuchára, cukrára a na čašníka sa však môžu študenti vyučiť aj v trojročnom odbore, ktorý ukončia výučným listom.