Zverejňovač príspevkov

Späť

Detský fond Slovenskej republiky

Názov poskytovateľa
Detský fond Slovenskej republiky
Adresa poskytovateľa
Stavbárska 38
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Detský fond Slovenskej republiky
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona o sociálnych službách a ich rodiny
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita