Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Destinácia „bratislavský región“ už aj so Záhorím

19.12.2016

Členovia Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism na svojom dnešnom valnom zhromaždení schválili vstup Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie do KOCR Bratislava Region Tourism.
 

„Žiadosť OOCR Záhorie o vstup do Krajskej organizácie cestovného ruchu si veľmi vážime, pretože jej členovia sú aj spoza hraníc kraja. Je teda pred nami úloha predstaviť obyvateľom severného Záhoria napríklad Senec či Malokarpatsko a naopak, ukázať obyvateľom južnej strany Karpát to zaujímavé, čo je na druhej strane pohoria,“ predstavil nové partnerstvo predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism Martin Zaťovič.
Dnešné valné zhromaždenie Krajskej organizácie cestovného ruchu schválilo vstup Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie za svojho člena. Tá o vstup požiadala začiatkom decembra 2016.
Postupné zosieťovanie miest aj obcí do oblastných či krajských organizácií cestovného ruchu prináša výhody nielen návštevníkom, ale aj samotným členom. Členmi nemusí byť iba samospráva, ale aj neziskovky či podnikatelia. Tí tak môžu pripravovať turistickú ponuku spoločne.
„Za posledný rok existencie KOCR Bratislava Region Tourism sme usilovnou prácou získali dvoch významných hráčov. Takto pred rokom sa naše rady rozšírili o oblasť Malokarpatska a dnes sa našimi členmi stala aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie, ktorá svojou pôsobnosťou prekračuje hranice bratislavského regiónu. V tejto chvíli teda môžeme vyhlásiť, že z pohľadu cestovného ruchu je región jednotný,“ uzavrel výkonný riaditeľ KOCR BRT Lukáš Dobrocký.