Zverejňovač príspevkov

Späť

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Názov poskytovateľa
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Adresa poskytovateľa
Kapitulská 308/18
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Adresa prevádzky
Ivánska cesta 32
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Útulok
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnych službách, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
25