Zverejňovač príspevkov

Späť

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Názov poskytovateľa
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Adresa poskytovateľa
Kapitulská 308/18
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Prepravná služba
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientác
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita