Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o.

Názov poskytovateľa
Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o.
Adresa poskytovateľa
419
Závod
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Domov sociálnych služieb sv. Michala n. o.
Adresa prevádzky
419
Závod
Kontakt
00421346572341
riaditel.dss.zavod@gmail.com
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
18