Zverejňovač príspevkov

Späť

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. angl. náz. Early Childhood Intervention Center Bratislava

Názov poskytovateľa
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. angl. náz. Early Childhood Intervention Center Bratislava
Adresa poskytovateľa
Legionárska 13
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. angl. náz. Early Childhood Intervention Center Bratislava
Adresa prevádzky
Hálková 11
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Služba včasnej intervencie
Cieľová skupina
dieťa do siedmych rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita