Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Názov poskytovateľa
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Adresa poskytovateľa
1.mája 9
Malacky
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Jedáleň
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita