Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Názov poskytovateľa
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Adresa poskytovateľa
1.mája 9
Malacky
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Adresa prevádzky
1. mája 9
Malacky
Kontakt
00421347742064
dujsikova.mc@gmail.com
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľová skupina
plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
18