Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Dejepisná súťaž študentov gymnázií opäť aj v Bratislavskom samosprávnom kraji

05.04.2017

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, ktorú organizuje pán Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb je už dlhé roky najväčším stretnutím stredoškolských študentov – historikov v Českej a Slovenskej republike.

Súťaž sa koná každoročne od roku 1992, zúčastňujú sa jej trojčlenné študentské tímy, ktoré prezentujú v písomných testoch svoje vedomosti z histórie.

V tomto ročníku budú súťažiaci prezentovať svoje vedomosti o období od roku 1949 do roku 1967.

Keďže aj tento ročník súťaže sa koná s podporou Bratislavského samosprávneho kraja, krajské kolo sa uskutočnilo 5. apríla 2017 v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava (v uvedenom termíne prebiehajú krajské kolá vo všetkých 22 krajoch ČR a SR).

Z krajských kôl postúpi tradičný počet 75 gymnázií, ktoré sa stretnú v novembri v Chebe.

Do súťaže sa v našom kraji prihlásilo 10 gymnázií – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava, Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava, Gymnázium, Ulica 1. mája 8, Malacky, Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava, Gymnázium, Metodova 2, Bratislava, Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava, Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava, Gymnázium, Bachova 4, Bratislava, Spojená škola Sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava

Do Chebu postupujú prvé dve gymnáziá – z 1. miesta Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava a z 2. miesta Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava.

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov v ďalších ročníkoch!