Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Ďalšia školská rekonštrukcia ukončená

05.10.2016

Bratislavský samosprávny kraj koncom septembra ukončil rekonštrukčné práce na Gymnáziu v Pezinku, ktoré zahŕňali opravu a rekonštrukciu šikmej a plochej strechy. Celková suma sa vyšplhala na 74 251,27 €.
 
„Župa pokračuje v menších či väčších opravách a rekonštrukciách objektov škôl. Počas leta sme začali  opravy na siedmich stredných školách a jednom internáte. Najväčšie rekonštrukcie budú ukončené do polovice októbra,“ vyjadril sa bratislavský župan Pavol Frešo.
S rekonštrukciou šikmej a plochej strechy pezinského Gymnázia na ulici Senecká 2 sa začalo 8. augusta 2016. Pri šikmej streche boli vybúrané komínové telesá z tehál nad strechou. Demontovala sa pôvodná krytina spolu so súvisiacimi nevyhovujúcimi prvkami ako napríklad lemovania komínov, snehový lapač, držiak lana bleskozvodu, samotný bleskozvod na streche, strešné okno, úžľabia, oplechovania hrebeňov. Takisto boli vymenené poškodené krovy, doplnené nové a zhotovilo sa nové drevené debnenie strechy. Nasledovali nátery tesárskych konštrukcií povrchovou impregnáciou, vyhotovenie novej strešnej krytiny spolu s opravou a doplnením zvislých vedení bleskozvodu na fasáde, napojenie na strešný rozvod,montáž a dodávka nového bleskozvodu a nakoniec sa vykonala revízia bleskozvodu.
Oprava a rekonštrukcia plochej strechy zahŕňalademontovanie časti tehlového komínového telesa, zhotovenie betónovej krycej dosky, odstránenie držiaku lana bleskozvodu a samotný bleskozvod na streche, opravenie poškodených miest pôvodnej hydroizolácie. Tá bola použitá ako poistná hydroizolácia novej skladby strechy, ktorá sa zateplila. Opravili sa časti atiky, vyhotovila sa nová hydroizolácia strechy, zhotovil sa nový bleskozvod a následne sa vykonala revízia bleskozvodu.
Rekonštrukčné práce boli ukončené 23. septembra 2016 a náklady na ich realizáciu dosiahli 74 251,27 € s DPH.