Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Ďalšia pomoc rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením

11.09.2017

Bratislavská župa zriadila začiatkom tohto roka terénnu sociálnu službu - Službu včasnej intervencie pre rodiny s deťmi s oneskoreným, nerovnomerným alebo rizikovým vývinom a so zdravotným postihnutím do siedmych rokov. Poskytuje ju terénnou formou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
 „Pomoc rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa stáva na území Bratislavského samosprávneho kraja dostupnejšou, pretože práve vtom najútlejšom veku dieťaťa je pomoc najúčinnejšia. Vďaka Službe včasnej intervencie poskytovanej DSS Sibírka dostanú odbornú pomoc nie len tieto deti, ale predovšetkým ich rodičia. Naučia sa s deťmi pracovať na ich rozvoji a dostanú potrebnú psychologickú pomoc,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Služba včasnej intervencie poskytovaná terénnou formou bola zaregistrovaná 1. januára 2017 pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, ako detašované pracovisko a jej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Jej poslaním je podporiť a sprevádzať rodinu s dieťaťom so zdravotným postihnutím, pomôcť im zorientovať sa v náročnej životnej situácii, aby mohli žiť život podľa vlastných predstáv s dostatočnou a včasnou pomocou, ako aj pomôcť im nájsť vlastné zdroje pre ich plnohodnotný a kvalitný život. V súčasnosti pracovníci Služby včasnej intervencie poskytujú pravidelne službu jedenástim rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím.

Poradcovia včasnej intervencie prichádzajú priamo do rodín. Odľahčia tak rodinu od cestovania a dochádzania za službou, čím sa služba stáva dostupnejšou a cielenou. Odborníci, ako napríklad liečebný pedagóg, logopéd, sociálny terapeut, sociálny pracovník či fyzioterapeut prichádzajú do rodiny, ktorú podporujú pri hľadaní riešení, rodičom poskytujú potrebné informácie, radia v sociálnej a terapeutickej oblasti, sprostredkovávajú kontakty na odborníkov z rôznych oblastí, pomáhajú pri výbere a zaobstaraní rehabilitačných a stimulačných pomôcok. Terénna služba včasnej intervencie je bezplatná a podporovaná Bratislavským samosprávnym krajom.

„Služba včasnej intervencie pomáha rodičom nielen porozumieť potrebám dieťaťa so zdravotným postihnutím, ale zaostruje ich pozornosť aj na potreby ostatných členov rodiny. Pomáha rodine hľadať novú perspektívu, čo rodinu v tak náročnej situácii môže zachrániť pred rozpadom“, uviedla PhDr. Gabriella Németh, podpredsedníčka BSK.

Bližšie informácie o Službe včasnej intervencie sa dozviete na webovej stránke www.sibirka.sk a na mobilnom čísle: +421948949239