Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Cyklodpočívadlo Biely kríž už môže opäť slúžiť turistom

22.08.2016

Cykloodpočívadlo Biely kríž, na ktorého zlý stav pred letom upozornili turisti a cyklisti, už môže plnohodnotne slúžiť verejnosti. Bratislavský samosprávny kraj jeho oprava stála 3 394,82 € s DPH.

„Na župe sa snažíme vytvoriť vhodné podmienky pre aktívny pohyb domácich, ale aj cezpoľných turistov. Práve preto sme sa pred časom rozhodli budovať pozdĺž cyklotrás odpočívadlá. Je však neospravedlniteľné, ak sa niektorí jedinci uchýlia k vandalizmu a zničia zariadenie, ktoré má slúžiť nám všetkým. Preto sme pristúpili k oprave tohto cykloodpočívadla a sme radi, že opäť môže slúžiť svojmu účelu,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Cykloodpočívadlo Biely kríž bolo kompletne vybudované a skolaudované v roku 2014 ako súčasť investičných aktivít zameraných na vybudovanie podpornej cykloinfraštruktúry na frekventovaných cyklobodoch na území Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektu Perimost financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013. V dôsledku vandalizmu však bol tento rok zistený na tomto objekte zlý technický stav. Išlo o rozkradnutie dosák zo stolov a lavičiek a podlaha bola čiastočne povytŕhaná. 
Bratislavský samosprávny kraj na túto skutočnosť zareagoval a poslal na miesto odborníka. Na základe prieskumu trhu a najnižšej cenovej ponuky sa mohli realizovať prípravné práce a následne samotná oprava objektu.
Na novo boli osadené chýbajúce drevené dosky na konštrukcie stolov a lavíc, plus doplnené  podlahové dosky – všetko z tvrdého exotického dreva.  Celková hodnota opravy dosiahla 3 394,82 € s DPH