Zverejňovač príspevkov

Späť

Emília Štrbová

Názov poskytovateľa
Emília Štrbová
Adresa poskytovateľa
Hlavná 44
Slovenský Grob
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ FO
Názov prevádzky
Emília Štrbová
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Prepravná služba
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita