Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom seniorov centrum oddychu, n.o.

Názov poskytovateľa
Dom seniorov centrum oddychu, n.o.
Adresa poskytovateľa
Slnečné jazerá - Juh 2769
Senec
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Dom seniorov centrum oddychu, n.o.
Adresa prevádzky
Slnečné jazerá - Juh 2769
Senec
Kontakt
00421245528085
dompreseniorovsenec@gmail.com
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Domov sociálnych služieb
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzické osoby, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
40