Zverejňovač príspevkov

Späť

Autisti- Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, nezisková organizácia, skrátený názov: Autisti n.o.

Názov poskytovateľa
Autisti- Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, nezisková organizácia, skrátený názov: Autisti n.o.
Adresa poskytovateľa
Súťažná 1126/18
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Autisti- Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, nezisková organizácia, skrátený názov: Autisti n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
osoby so zdravotným postihnutím a rodiny osôb so zdravotným postihnutím, jednotlivci a rodiny, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii
Rozsah
URCITY
Forma
Terénna
Kapacita