Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Cesta k rýchlejšiemu čerpaniu eurofondov bez chýb

31.07.2018

„Snahou župy je aj takýmito aktivitami prispieť k skvalitneniu verejného obstarávania a urýchleniu procesu kontroly europrojektov. Čo v konečnom dôsledku prispeje k akcelerácii ich implementácie a reálnemu finančnému čerpaniu v Bratislavskom samosprávnom kraji,“ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba.

Informačný seminár bol zameraný na problematiku verejného obstarávania a to v záujme zefektívnenia a urýchlenia čerpania finančných prostriedkov určených na projekty pre budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, pre zvyšovanie kapacít materských škôl a pre budovanie cyklotrás a dopravných terminálov z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. Školenie bolo určené pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v nadväznosti na prípravu a predloženie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu. Súčasťou boli aj odborné konzultácie pre konkrétne projekty uchádzajúce sa o finančný príspevok z predmetnej výzvy.