Zverejňovač príspevkov

Späť

Centrum sociálnych služieb Náruč Senior & Junior

Názov poskytovateľa
NÁRUČ Senior& Junior
Adresa poskytovateľa
Fedákova 1944/5
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Centrum sociálnych služieb Náruč Senior & Junior
Adresa prevádzky
Fedákova 1944/5
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Útulok
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
17