Zverejňovač príspevkov

Späť

SVETLO NÁDEJE, n.o

Názov poskytovateľa
SVETLO NÁDEJE, n.o
Adresa poskytovateľa
Rőntgenova 1178/12
Bratislava-Petržalka
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
SVETLO NÁDEJE, n.o
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
ťažko zdravotne postihnutí občania
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita