Zverejňovač príspevkov

Späť

SVETLO DOMOVA

Názov poskytovateľa
SVETLO DOMOVA
Adresa poskytovateľa
Trnavská cesta 74/E
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
SVETLO DOMOVA
Adresa prevádzky
Exnárova 33
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie podporovaného bývania
Cieľová skupina
fyzická osoba s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorá je odkázaná na pomoc a dohľad inej fyzickej osoby
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
1