Zverejňovač príspevkov

Späť

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Názov poskytovateľa
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Adresa poskytovateľa
Mlynarovičova 23
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Adresa prevádzky
Vavilovova 18
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421262310566
riaditelka@ssspetrzalka.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľová skupina
plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách ak im nemožno poskytnúť optarovateľskú službu.
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
20