Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Názov poskytovateľa
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Adresa poskytovateľa
Junácka 1
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Adresa prevádzky
Ovručská 5
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421249253377
socialne@banm.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Komunitné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita