Zverejňovač príspevkov

Späť

Bystrický prameň n.o.

Názov poskytovateľa
Bystrický prameň n.o.
Adresa poskytovateľa
Čsl. tankistov 137
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Bystrický prameň n.o.
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Prepravná služba
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientáci
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita