Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Bývalý chemický internát sa zmení na Centrum metropolitných inovácií

23.06.2017

Pred rokom schválili poslanci dlhodobý prenájom bývalej SOŠ chemickej na Račianskej ulici v Bratislave Nadácii Cvernovka za účelom vytvorenia kreatívneho centra. „Cvernovkári“ sa najprv presťahovali do internátu a počas roka do školskej budovy preinvestovali takmer milión eur. Už pred rokom sľúbili, že predložia aj projekt na oživenie priľahlého internátu. Župní poslanci dnes na svojom pracovnom zasadnutí schválili prerod internátu na Centrum metropolitných inovácií.
 
„Zatiaľ čo minulý rok sme presadili kreatívne centrum, vlastne sme ho premiestnili na Račiansku ulicu, tak teraz sme urobili metropolitné centrum. Kreatívne centrum bola vlastne záchrana Cvernovky ako takej, ktorá bola vo výpovedi, a teda záchrana všetkého toho kreatívneho potenciálu, ktorý sa premiestnil do jednej z našich budov. Zatiaľ čo teda prvý projekt je klasická uzavretá tvorivosť niekde v nejakom priestore, tak ako sme zvyknutí v Berlíne, v Amsterdame, tak samozrejme to druhé už je otvorenie sa mestu, metropole. Aj tá ročná spolupráca, formálne predtým pár mesiacov ešte minulý rok, čo sme to pripravovali aj teraz toto zastupiteľstvo dalo takú definitívnu bodku za tým, že kreatívny priemysel nie len v Bratislave ale v celom metropolitnom regióne je len jeden a volá sa Cvernovka,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na svojom dnešnom pracovnom zasadnutí schválili dlhodobý prenájom internátu na Račianskej ulici 80, ktorý susedí s bývalou SOŠ chemickou, Nadácii Cvernovka. Prenájom je na 25 rokov a v prvých desiatich rokoch sa nájomca zaviazal preinvestovať do majetku 1,6 milióna eur. Investície sa budú započítavať do ročného nájmu, ktorý je vo výške 66 000 eur. Bratislavský samosprávny kraj nestratí dohľad nad budovou, pretože Nadácia Cvernovka je povinná ďalšie podnájmy a všetky stavebné úpravyschvaľovať prostredníctvom orgánov Nadácie a vo všetkých z nich má župa svojich zástupcov.

„Za necelý rok  sme naozaj dokázali splniť to, k čomu sme sa zaviazali. Dokázali sme aj to najdôležitejšie a to je, že tej budove sa vrátil život, čoho dôkazom bol Prvý máj v Cvernovke. Taktiež by som rád zdôraznil, že tak, ako škola bola a vždy bude živý a organický projekt, ktorý sa bude časom vyvíjať, takisto to bude aj v prípade internátu. To, k čomu sme sa teraz zaviazali, tak týmto zámerom je nejaká hlavná skladba, hlavné funkcie, ktoré tam musíme dodržať a ktoré chceme v tej budove vybudovať, ale zároveň podotýkam, že najbližšie možno jeden - dva roky nás čaká mnoho práce nielen na rekonštrukcii, ale aj na tom, aby sme správne vyskladali budovu a aby tak mohla plniť funkcie,“ zástupca Nadácie Cvernovka Braňo Čavoj.

Projekt využitia internátu prepája viaceré funkčné modely z oblastí kreatívneho priemyslu, vzdelávania, občianskej spoločnosti a sociálnych inovácií. Internát má za cieľ využiť synergický potenciál už existujúceho Kreatívneho centra v budove školy a miestnych komunít.

„Nová Cvernovka je projekt, ktorý má generačný rozmer a je to projekt, ktorý je unikátny a priekopnícky ako partnerstvo medzi samosprávou a občianskym a tretím sektorom. Som presvedčená, že tento projekt je dôkazom, že kreativita, a v širšom zmysle slova aj kultúra, môže byť veľmi silným mestotvorným nástrojom aj pre ďalšie oblasti. Verím, že takýto druh partnerstva sa stane referenciou aj pre zmenu uvažovania slovenskej samosprávy,“ uzavrela riaditeľka Odboru kultúry a cestovného ruchu BSK Zuzana Šajgalíková.