Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Byť smart je dôležité, ekologické a efektívne

13.10.2017

Bratislavský samosprávny kraj organizuje pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku konferenciu Bratislava Smart Region, ktorá bude o smart vízii, ale aj konkrétnych projektoch a riešeniach, ktoré Bratislavský kraj zavádza.
 

„Bratislavská župa sa téme smart regiónu intenzívne venuje už druhý rok a 7. Európskym samitom regiónov a miest, ktorý sme zorganizovali minulý rok v júli na úvod nášho predsedníctva v Rade EÚ, sme ju rozšírili na celé Slovensko. Dotiahli sme sem politikov z francúzskeho Hauts-De-France, metropolitnej oblasti Rotterdam a Hág, či Luxemburgu, ktorí smart riešenia na svojom území už implementujú. Adaptovať sa na svetové dianie vidím pre náš kraj ako prioritu. Preto aktuálne pripravujeme smart stratégiu kraja. Pri príprave tejto smart stratégie chceme čo najviac diskutovať s obyvateľmi, a od nich zistiť, v ktorých oblastiach by uvítali zavedenie inteligentných riešení. Preto budúci týždeň organizujeme konferenciu Bratislava Smart Region, na ktorej budeme diskutovať o životnom prostredí, turizme a doprave. Konferencia bude streamovaná, a zapojiť sa môže každý so svojimi podnetmi cez portál startiptup.sk.“vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Konferencia Bratislava Smart Region sa uskutoční 17. októbra 2017 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave a jej organizátorom je Bratislavský samosprávny kraj. Jej cieľom je hľadať konkrétne smart riešenia pre obce a mestá v našom kraji, teda s využitím moderných technológií urobiť základné služby pre občanov kvalitnejšie, efektívnejšie a aplikovateľné na území Bratislavského kraja. Hlavné témy podujatia sú doprava, životné prostredie a cestovný ruch. V rámci témy doprava sa bude diskutovať o vhodnýchriešeniach podporujúcich využitie alternatívnych spôsobov dopravy a motivujúcich k presedlaniu z automobilu na iný typ dopravy. V oblasti cestovného ruchu sa budú prezentovať smart riešenia na aktívne trávenie voľného času ako aj spojenie turizmu a ochrany životného prostredia. Hospodárenie s vodou a energiami, adaptácia na zmenu klímy, či reakcia na extrémne počasie a ich zohľadnenie v smart stratégii budú ústredné témy utorkovej diskusie.

Súčasťou konferencie budú aj odborné workshopy, ktoré prebehnú doobeda a účastníci budú diskutovať o pripravenosti konkrétnych smart riešení pre implementáciu v regióne. Pre každú skupinu bude vybratých niekoľko relevantných projektov, ktoré budú zástupcovia akadémie, verejnej správy, startup komunity, biznisu, NGO a facilitátor skupiny spoločne riešiť.

Samotná konferencia sa oficiálne začne o 13:00 hodine a v úvode sú plánované prezentácie Keynote speakrov, panelové diskusie prezentujúce výstupy z doobedných worskhopov a prezentácie o legislatíve a stratégii kraja (BSK a MHSR).

Podrobnejšie informácie: www.bratislavasmartregion.sk