Zverejňovač príspevkov

Späť

Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých

Názov poskytovateľa
Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých
Adresa poskytovateľa
Budatínska 59/A
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých
Adresa prevádzky
Námestie SNP 13
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
sluchovo postihnutí občania
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita