Zverejňovač príspevkov

Späť

budova Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Názov poskytovateľa
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Adresa poskytovateľa
Kapitulská 308/18
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
budova Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Adresa prevádzky
Nám. 1. mája 1
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Nízkoprahové denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a h) zákona o sociálnych službách
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
6