Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Budova bývalej škôlky sa nebude predávať, ale revitalizovať

19.05.2017

Bratislavský samosprávny kraj je majiteľom školských budov na Znievskej 2 a 4 v bratislavskej Petržalke, ktoré však stoja na pozemkoch Hlavného mesta SR – Bratislavy. Budova školy na Znievskej 2 vyžaduje rekonštrukciu strechy a budova bývalej škôlky na Znievskej 4 má azbestocementové steny. Bratislavský župan dnes podpísaním uznesenia zrušil predaj bývalej škôlky a župa začne s jej postupnou revitalizáciou.
 
„Tá požiadavka je úplne zrozumiteľná a jasná. Nielen na Znievskej 2, ale aj na Znievskej 4 sa nebude nič predávať, nič sa tu nebude stavať nového. Za chrbtom máme školu na Znievskej 2, ktorá sa bude opravovať a ten ďalší pozemok, kde je bývalá škola, asbestová budova a vlastne aj ekologická hrozba, tak ten budeme revitalizovať. Popíšem presne mechanizmus, ktorý sme navrhli. Zrušenie súťaže prebehne za niekoľko sekúnd. Dali sme urobiť posudky na to, koľko by stálo odstránenie toho azbestu. Pokiaľ by sme ho chceli odstrániť tak, aby zostala budova stáť, takto vychádza zhruba na 400 tisíc eur, čo je obrovská čiastka. Pokiaľ by sme ten azbest chceli odstrániť tak, že budovu zrútime tak to vychádza zhruba na polovicu a preto navrhujeme, že tú budovu zrútime. Na to aby sme ju zrútili a aby sme zabezpečili, že sa tu nebude stavať musíme dostať pozemky, ktoré sú pod touto školou a aj pod tou bývalou školou, to znamená aj Znievska 2 aj 4 k sebe na župu do správy. V tejto chvíli sú to mestské pozemky a budovy sú naše. Obrátime sa na mestskú časť a mesto aby pozemky, ktoré súvisia s touto našou školou, ktorú ideme rekonštruovať pridelili tieto pozemky z mesta župe a následne tejto škole. Tým sa zabezpečí tým že budú školské, že ani nápad, že tu niekto bude stavať nejaké bytovky a vežiaky. Budú školské a to čo bude ďalej rozhodnú ľudia, ktorí tu žijú,“ predstavil plán župy predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Školské budovy na Znievskej 2 a 4 sú majetkom Bratislavského samosprávneho kraja. Stoja však na mestských pozemkoch, preto je prvým krokom získanie pozemkov do majetku župy a následné prevedenie do správy školy. V budove na Znievskej 2 sídli v prenájme Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, no v budova bývalej materskej školy na Znievskej 4 nie je už roky využívaná práve pre azbestocementové výplne stien. Následné využitie tejto budovy však bude závisieť aj od požiadaviek mestskej časti Bratislava – Petržalka a najmä od potrieb Petržalčanov.
 
„Ja som obyvateľkou Petržalky. Bývam tu blízko a všetkým ľuďom záleží na tom, aby životné prostredie v okolí svojho bydliska bolo zdravé a aby mali zeleň. Práve preto je absolútne pochopiteľné a logické, že všetci ľudia, ktorí bývajú v tomto okolí veľmi strážili čo sa tu bude so škôlkou, ktorá neslúži ako vzdelávacie zariadenie, diať. My sa teraz  pustíme do drobnej práce a pochodíme všetkých ľudí okolo s tým, že ich budeme prosiť o podporu toho, aby sa pozemky, ktoré sú pod školou jednou či druhou, dostali do vlastníctva župy. Budeme to robiť v najbližších týždňoch. To je neuveriteľné dôležité na to, čo s tým pozemkom, respektíve s tým zariadením, bude ďalej. Či bude slúžiť ako vzdelávacie zariadenie pre deti, či sa rozšíri škola ktorá tu funguje, alebo budeme hľadať spolu s mestskou časťou Petržalkou a poslancami využitie.  Ale to využitie, a to garantujeme župan a aj my poslanci, bude verejnoprospešné. Nebude sa tu nič stavať ale bude to slúžiť ľuďom,“ uzavrela župná poslankyňa práve z petržalského obvodu Tatiana Mikušová.
 
S postupnými krokmi revitalizácie bude verejnosť oboznámená už na júnovom zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja.