Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

BSK: Výzva na podporu športu a mládeže stále otvorená

03.01.2017

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže pre rok 2017, je stále otvorená. Žiadatelia si tak ešte stále môžu podať žiadosť a prihlásiť sa o dotáciu do 11. januára 2017.
 
„Aj pomocou dotácií podporila bratislavská župa množstvo subjektov realizujúcich dlhodobé aktivity a podujatia v oblasti vrcholového, výkonnostného a rekreačného športu, ako aj v oblasti práce s mládežou v rámci regiónu BSK. V roku 2016 bolo celkovo realizovaných a podporených 145 zmlúv v celkovej sume 235 390 eur,“ vyjadril sa Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 

Žiadosť o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy  na podporu športu a mládeže pre rok 2017 je potrebné vyplniť elektronicky a následne ju doručiť na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16 v Bratislave a to do 11. januára 2017.
V rámci jednej výzvy môže jeden žiadateľ podať maximálne dve žiadosti o dotáciu – jednu žiadosť na oblasť športu a jednu na oblasť mládeže.
 
Na podporu športu a mládeže vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj pre rok 2017 spolu 499 200 eur. Maximálna výška dotácie nesmie prekročiť sumu vyššiu ako 20 000 eur. Žiadateľ o dotáciu je povinný spolufinancovať projekt do výšky 10% z požadovanej sumy.
 
Cieľom dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy  na podporu športu a mládeže pre rok 2017 je vytvárať podmienky a príležitosti pre rôzne aktivity zamerané na šport a mládež, ktoré môže vykonávať čo najväčší počet ľudí. Teda aktivity zamerané na priaznivé účinky pre zdravie, regeneráciu síl, zdravotnú prevenciu, pre aktívne využívanie voľného času a zároveň zvýšenie počtu aktívnych ľudí.
 
Výzva pre oblasť športu je v roku 2017 otvorená pre nasledovné oblasti:
Podpora športu pre všetkých – rekreačný šport
Podpora vrcholového, výkonnostného športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov
Podpora športovej infraštruktúry – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba
 
Výzva pre oblasť mládeže je v roku 2017 otvorená pre tieto oblasti:
Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času mládeže
Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom
Podpora a rozvoj mládežníckych organizácií
 
Viac informácií nájdu žiadatelia na stránkach www.bratislavskykraj.sk a www.brds.sk alebo sa môžu informovať telefonicky na číslach:
02/ 48 264 169  Jana Dúbravková
02/48 264 603  Veronika Benková
02/48 264 604  Alena Čermáková