Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

BSK: SOŠ Ivanská prešla rekonštrukciou

15.03.2017

Akčný plán Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 zahŕňa plán aj harmonogram investícií a opráv. V rámci nich sa v minulom roku zrekonštruovala budova Strednej odbornej školy Ivanská cesta a priľahlého internátu.
 
„Na budove Strednej odbornej školy na Ivanskej ceste bola opravená strecha a vymenená  prečerpávacia stanica odpadových vôd a na internáte boli vymenené okná. Spolu investovala bratislavská župa do rekonštrukcie oboch objektov viac ako 277 tisíc eur,“ vyjadril sa predseda BSK Pavol Frešo.
V októbri 2016 sa začali opravy na Strednej odbornej škole Ivanská cesta 21, kde sa opravovala izolácia plochej strechy na objekte internátu. Práce zahŕňali demontáž existujúceho oplechovania  atiky a dilatácie, opravu povrchovej úpravy nadstavby – otlčenie uvoľnenej omietky a realizáciu novej vrátane povrchovej úpravy, demontáž existujúceho bleskozvodu, zhotovenie výdrev pod klampiarske konštrukcie z OSB dosiek hr. 25mm, zhotovenie parozábrany z Pe fólie hr. 0,2 mm,  zhotovenie tepelnej izolácie strechy z polystyrénu EPS hr. 160mm zhotovenie hydroizolácie strechy z PVC fólie Fatrafol 810 hr. 1,5 mm mechanicky kotvenej k podkladu vrátane podkladnej a separačnej geotextílie, zhotovenie detailov, zhotovenie klampiarskych konštrukcií z plech-fólie Viplanyl a z perforovaného plechu Aero 63, dodávka a montáž nového bleskozvodu. Náklady dosiahli 59 640,25 €. V škole bola aj vymenená technológia prečerpávacej stanice splaškov, ktorá po novom obsahuje aj biologický filter. Táto výmena stála 23 920,80 eur.
 
Ďalej v rámci rekonštrukcie bola realizovaná  výmena okien a zasklených stien schodísk a balkónov na objekte internátu na Ivanskej ceste 25, kde boli vymenené  všetky pôvodné drevené okná za plastové vrátane zasklených schodiskových stien a balkónov. Osadené boli nové vnútorné a vonkajšie parapety, žalúzie a sieťky proti hmyzu.  Súčasťou výmeny okien a balkónových dverí boli aj  vysprávky špaliet okien a balkónových dverí  vrátane vymaľovania  vyspravovaných stien. Rozpočtové náklady sa vyšplhali na 195 896 €.