Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

BSK: Odborná komisia prehodnotila 612 žiadostí o kultúrne dotácie

21.02.2017

Odborná hodnotiaca komisia Bratislavského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry uzavrela včera hodnotenie dodaných žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry. O podporu sa tak bude uchádzať 560 žiadostí, ktoré vyhoveli základným hodnotiacim kritériám.
 
„Oblasť kultúry podporujeme dlhodobo. Záujem je, o čom svedčí viac ako 600 doručených žiadostí. Nie všetky však spĺňali základné kritériá, preto sa do ďalšieho kola hodnotenia dostalo 560 žiadostí zo 612 doručených,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Hodnotiaca komisia odborníkov z každej oblasti kultúry posudzovala takmer mesiac všetkých 612 prijatých žiadostí o podporu v oblasti kultúry z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry. Vyradené museli byť tie, ktoré nedodržali termín podania žiadosti, chýbala povinná príloha, nebola doplnená v termíne určenom vo vyzvaní alebo nebola splnená forma žiadateľa.  
Medzi postúpenými projektami je najviac na podporu hudobného umenia, kde dovedna 103 žiadostí žiada o 1 095 363eur. Druhý najvyšší počet 101 žiadostí eviduje oblasť na podporu ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti v celkovej hodnote 946 695,36eur.
Spolu si 560 projektov môže prerozdeliť až 898 560eur.
 
Členmi Rady BSK pre kultúru a umenie sú spisovateľ Michal Hvorecký, režisér Rastislav Ballek, architekt Martin Jančok, etnomuzikologička Jana Ambrózová, etnograf Peter Salner, režisér a dokumentarista Róbert Kirchhoff, výtvarníčka Ilona Németh, hudobník Jozef Lupták, filozof Fedor Blaščák.
O podpore jednotlivých projektov definitívne rozhodnú členovia dotačnej komisie BSK a následne poslanci župného zastupiteľstva 30. marca 2017.

Štatistiky posudzovaných žiadostí v jednotlivých oblastiach podpory
OBLASŤ PODPORY POČET VÝŠKA POŽADOVANÝCH DOTÁCIÍ
ŽIADOSTÍ
I. Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 21 327 154,80
II. Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 101 946 695,36
III. Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 52 416 358,00
IV. Podpora divadla a tanca 78 858 524,45
V. Podpora audiovizuálneho umenia 53 712 790,00
VI. Podpora literatúry 26 225 140,00
VII. Podpora vizuálneho umenia 55 483 192,60
VIII. Podpora hudobného umenia 103 1 095 363,00
IX. Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 71 761 477,00
SPOLU 560 5 826 695,21 €