Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

BSK: Nové športovisko v Senci pre všetkých

25.05.2017

Bratislavský samosprávny kraj zrekonštruoval športový areál pri seneckom Gymnáziu Antona Bernoláka. Športovisko bude patriť nielen študentom stredných škôl, žiakom základných škôl, ale aj verejnosti. Gymnázium Antona Bernoláka, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, čaká tento rok ešte zatepľovanie. Druhou zastávkou župnej delegácie počas dnešného Župného štvrtku bola stará športová hala na Starej Vajnorskej v Bratislave, ktorú nájomca postupne rekonštruuje. Tá by mala prvých športovcov privítať už v septembri.
 
„Toto je ukážková spolupráca medzi samosprávou a regionálnou správou, teda medzi mestom Senec a Bratislavskou župou, ktorá už je dlhodobým partnerom v mnohých ďalších projektoch. Ukážková je preto, že časť sponzorských peňazí na iné časti tohto ihriska si mesto zohnalo samostatne. Zároveň túto školu zatepľujeme a ešte tento rok tu investujeme 350 000 eur do zateplenia a táto tartanová dráha vznikla na základe požiadaviek rodičov, detí a učiteľov školy,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Ľahkoatletický športový areál Slávia na Športovej ulici v Senci, ktoré patrí Gymnáziu Antona Bernoláka, pomohol zrekonštruovať Bratislavský samosprávny kraj. V rokoch 2015 a 2016 preinvestoval spolu 87 235 eur do rekonštrukcie areálu. Športovisko môžu využívať nielen stredoškoláci, žiaci základných škôl z okolia, ale vyčlenené budú aj otváracie hodiny pre verejnosť.
„Športový areál gymnázia Antona Bernoláka už viac ako 20 rokov nebol využívaný pre účely strednej školy ani základných škôl v meste Senec, pretože bol úplne zdevastovaný. Som veľmi rada, že na podnet pána riaditeľa získal areál sponzora, ktorý daroval škole umelý trávnik. Potom sme rozmýšľali, ako by sme mohli vdýchnuť nový  život tomuto areálu. Vďaka vedeniu župy, aj pánovi županovi sa našli finančné prostriedky v rozpočte župy na to, aby sme tento areál vedeli dať do takého stavu, v akom ho teraz vidíme. Bolo to približne 90 tisíc eur, koľko sme investovali do obnovy. Minulý týždeň sa tu už konala prvá športová olympiáda pre základné školy a samozrejme aj verejnosť bude môcť prísť do tohto areálu,“ vyjadrila sa priamo na otvorení športoviska podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja a zároveň poslankyňa v zastupiteľstve mesta Senec Gabriella Németh.
Tento areál v správe strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bude naďalej finančne podporovaný a to najmä na nevyhnutné športové náradie a náčinie, pričom jednou z prvých vecí bude realizácia doskočiska na skok do výšky.  
Druhou zastávkou župnej delegácie počas dnešného Župného štvrtku bola športová hala na Starej Vajnorskej 14. Tú poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja prenajali v októbri 2014. Nájomca, ŠKST Bratislava, sa zaviazal že do majetku investuje v najbližších štyroch rokoch minimálne 500 000 eur. Prenájom haly je 1euro za rok a podmienkou prenájmu je aj zachovanie prevádzkovania voľno – časových športových aktivít.
 „Je to jeden z tých prípadov, kde sú komplikovanejšie vlastnícke vzťahy, vznikli dávno predtým ako sme nastúpili a musíme sa s nimi vysporiadať. Našim riešením je to, že pokiaľ sme vedeli vlastnícke vzťahy, hľadali sme partnerov, v tomto prípade športovcov, ktorí vynovili kompletne jednu halu a priniesli tam šport. V septembri otvárajú a to vás pozývam sa pozrieť dovnútra ako parádne vyzerá niečo čo je vynovené za vyše 700 000 eur a ten zvyšok, ktorý nemá teraz jasné vlastnícke vzťahy, sa pokúsime trpezlivo v rokovaniach opraviť rovnako tak, ako je vnútro samotnej haly. Pre Bratislavskú župu je vždy dôležité nájsť kredibilného partnera, ktorému nie odpredá, ale prenajme nejakú nehnuteľnosť, pokiaľ ju sama Bratislavská župa nepotrebuje, aby sme si mohli skontrolovať, čo sa s tou nehnuteľnosťou deje,” predstavil zrekonštruovanú halu na Starej Vajnorskej predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.