Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

BSK: Kreatívne centrum v bývalej škole najbližšie štvrťstročie

28.07.2016

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a správca Nadácie Cvernovka Branislav Čavoj dnes podpísali nájomnú zmluvu na nové kreatívne centrum regiónu, ktoré postupne vznikne v budove bývalej SOŠ chemickej na Račianskej ulici v Bratislave. Nájom je na 25 rokov a Nadácia Cvernovka musí preinvestovať do rekonštrukcie budovy školy v prvom roku 350 000 eur.
“Náš názor bol trvale taký, že tu má byť nízke nájomné, aby sme podporili kreatívny priemysel a maximálnu tvorbu slobody a to sa nám aj podarilo dodržať. Ten dôvod prečo to Bratislavská župa urobila je, že veríme, že kreatívny priemysel je budúcnosťou nielen pre ďalšiu generáciu, ale aj pre Slovensko ako také. Inými slovami, aby kreatívni ľudia nemuseli putovať do Brna, Prahy, Amsterdamu a ďalších miest ak sa chcú kreatívne uplatniť, ale aby mali svoje miesto tu v Bratislave. Veríme na tieto hodnoty, je to v súlade s našou koncepciou kultúry a takým naším heslom, že „bez kultúry nie sme“, no tak teraz už ani bez kreatívneho priemyslu nebudeme,“ vyjadril sa po slávnostnom podpise zmluvy predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Začiatkom mája 2016 podpísali Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia Cvernovka Memorandum o vzájomnej spolupráci, ktoré predstavovalo iniciatívu presťahovať kreatívny inkubátor z bývalej cvernovej továrne do nevyužívaného objektu bývalej Strednej chemickej školy na Račianskej vo vlastníctve BSK. Župní poslanci 10.6.2016 svojím hlasovaním rozhodli o osude kreatívneho priemyslu v regióne a dali zelenú jeho presťahovaniu do bývalej budovy SOŠ chemickej na Račianskej. Ekosystému Cvernovky tak už nič nebránilo pokračovať.
“Už je to vyše roka, čo vznikol ten nápad posunúť to, čo existuje v Cvernovke na nejakú inú, vyššiu úroveň. Vtedy sme samozrejme  nevedeli, čo všetko nás čaká, nevieme to ešte do istej miery ani teraz, ale podstatné je, že stále veríme v to, že tento projekt kreatívneho centra dokáže byť naozaj pozitívnym precedensom a veľkým krokom nielen pre mesto, ale aj pre kraj. Nám totiž nešlo od začiatku len o záchranu toho stavu z Cvernovky, my sme chceli najmä poukázať na to, že či už sú to jednotlivci, či už sú to kreatívne tímy, či už sú to subjekty, ktoré prinášajú nové myšlienky v akomkoľvek odbore, tak sú tou pravou hybnou silou pre mesto, pre kraj nielen z ekonomického hľadiska ale aj z toho kvalitatívneho hľadiska, čo sa týka kvality života ľudí v meste. Ľudia z Cvernovky sú jasným príkladom toho, že keď sú vhodné podmienky na rozvinutie kreativity a slobodného ducha, tak sa dokážu veľké veci udiať. Napriek tomu, že nás čaká veľa ťažkých úloh tak vieme, že to dáme lebo máme za sebou veľa super talentovaných ľudí,“ zhrnul za Nadáciu Cvernovka jej správca Branislav Čavoj.
Nadácia Cvernovka a celý kreatívny priemysel sa v najbližších dňoch postupne presťahuje do priestorov internátu SOŠ chemickej na Račianskej v Bratislave, kde budú po celý rok, kým budú pracovať na rekonštrukcii objektu bývalej budovy samotnej školy SOŠ chemickej na Račianskej 78-80 v Bratislave. Vďaka poslancom Zastupiteľstva BSK majú kreatívci internát prenajatý za jedno euro na najbližší rok a budovu školy za 60 000 eur. Vykonané investície sa započítavajú do sumy ročného nájmu. Tie budú vo výške dovedna 740 000 eur, z toho 350 000 sa Nadácia Cvernovka zaviazala preinvestovať už v prvom roku. Budovu internátu majú kreatívci zatiaľ prenajatú len na jeden rok a na jar roku 2017 predstavia poslancom Zastupiteľstva BSK svoju víziu a zámer využitia internátu. Pokiaľ im poslanci Zastupiteľstva tento projekt schvália, bude kreatívcom nájom internátu predĺžený na rovnakú dobu ako budova školy.
Záujemcovia, ktorí chcú kreatívnemu centru pomôcť, tak môžu urobiť dobrovoľníckou pomocou alebo finančne na https://nadaciacvernovka.darujme.sk/1199/, ako to urobil aj predseda BSK Pavol Frešo.