Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

BSK: Kraj hostí poradcov pre eurofondy

17.05.2017

Bratislavský samosprávny kraj ako riadiaci orgán programu INTERACT dnes po prvý raz na Slovensku hostí štvrté zasadnutie monitorovacieho výboru INTERACTu.
 
"Interact mal vždy moju osobnú podporu a vždy som pomáhal mojim ľuďom z Interactu nájsť riešenia. Tento rok oslavuje 15. výročie  a môžeme s hrdosťou povedať, že bratislavský región dokázal, že je schopný nielen chodu celého programu, ale tiež prekonávať rôzne výzvy, ktoré prirodzene prichádzajú s implementáciou tak komplexnej štruktúry. Vybudovali sme silný tím, na ktorý som hrdý, a ktorý je schopný procesovať program. Naším hlavným cieľom je poskytovať vysokú kvalitu služieb všetkým partnerom Interactu, pretože ich účasť na tomto procese je veľmi dôležitá," vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Bratislavský samosprávny kraj je už 10 rokov riadiacim orgánom programu INTERACT. Ten je súčasťou cieľa Európska územná spolupráca (ďalej ai „Interreg“ ) a poskytuje svoje služby programom Interreg vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, propagácia výsledkov územnej spolupráce a v oblasti  zlepšenia riadiacich schopností programov pri zavádzaní inovatívnych nástrojov a  prístupov spolupráce. Program INTERACT je špecifický v tom, že neprideľuje nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje svoje služby prostredníctvom štyroch stabilných kancelárií (Turku, Valencia, Viborg a Viedeň). Program poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom školení, workshopov, seminárov, konferencií; pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny; publikuje praktické príručky, štúdie, výskumy, vytvára vzory formulárov; poskytuje taktiež individuálne poradenstvo pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca. 
 
Počas pätnásťročnej existencie programu INTERACT sa zasadnutie monitorovacieho výboru koná prvýkrát na území Slovenskej republiky, ktorá hostí riadiaci orgán, Interact Sekretariát, certifikačný orgán a orgán auditu. Svoju účasť na zasadnutí potvrdilo 25 krajín z celkového počtu 30 členských krajín zapojených do implementácie programu.
„Predmetom rokovaní budú najmä témy ako vývoj programu spolupráce INTERACT III, personálne obsadenie Interact bodov, príprava výročnej správy o vykonávaní programu za rok 2016. Ďalšími dôležitými bodmi programu sú finančná implementácia a audit pripravenosti. Audit pripravenosti bol ukončený v mesiaci máj 2017 s pozitívnym výsledkom  a k formálnej dezignácii zostáva už len   zaslanie notifikácie na Európsku komisiu zo strany Slovenskej republiky,“ riaditeľka odboru INTERACT Petra Masácová.
Bratislavský samosprávny kraj ako riadiaci orgán v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism pripravil pre účastníkov zasadnutia i návštevu regiónu, kde predstaví realizované i pripravované projekty financované zo zdrojov Európskej únie, zdrojov dotačných schém Bratislavského samosprávneho kraja a vlastných zdrojov, pričom hlavným cieľom je ukázať synergický efekt využitia rôznych zdrojov financovania pre rozvoj regiónu. Členovia monitorovacieho výboru navštívia okrem iného i pump track na Zochovej chate, galériu Ignáca Bizmayera a Malokarpatské osvetové stredisko.