Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

BSK: Je dôležite vedieť ako rozpoznať falošné správy a zákerné klamstvá na internete

11.04.2017

Ako študentom pomôcť zorientovať sa v spravodajských informáciách, ktoré nájdu na internete, či sociálnych sieťach, ako odolať propagande, konšpiráciám a dezinformáciám, o tom sa hovorilo počas dnešnej diskusie so stredoškolskými učiteľmi z bratislavského kraja, ktorú zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Denníkom N.
 
„Bratislavská župa s v spolupráci s Denníkom N rozdistribuovala medzi všetkých svojich tretiakov na stredných školách akýsi magazín kritického myslenia, ktorý popisuje presný spôsob akým vznikajú konšpirácie, hoaxy, dezinformácie. Denník N si s tým dal obrovskú prácu, dali to ako prílohu svojich novín. Rozdistribuovali sme to našim tretiakom, lebo to je veľmi zraniteľná skupina ľudí. Takou našou snahou bude, aby sa táto neoficiálna učebnica zdravého rozumu stala ako podporný materiál pre učiteľov a študentov, aby si vedeli overiť, či sú odolný voči klamstvám, či si vedia vyhľadať správne fakty, správne súvislosti a jednoducho, aby ich v živote neoklamali,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Diskusia na tému „Ako bojovať proti dezinformáciám“ sa uskutočnilo na pôde bratislavskej župy, ktorá spolu s Denníkom N stretnutie zorganizovala. Išlo o úvodné stretnutie s učiteľmi predmetov dejepis a náuka o spoločnosti, ktorí sa prišli bližšie oboznámiť s tým ako čeliť dezinformáciám v médiách a najmä ako to čo najlepšie podať žiakom a upozorniť ich na čo si majú dávať pozor v prípade reklamy, že je veľmi dôležité si robiť závery na základe faktov, ako nepodliehať falošným správam. Na to má slúžiť aj špeciálna 72-stranová publikácia o klamstvách a konšpiráciách na webe, ktorú pripravil Denník N. Jej súčasťou je aj príručka pre študentov, ktorú si budú môcť učitelia objednať aj pre svoje školy. Bratislavský samosprávny kraj ako jeden z participantov zafinancoval aj časť nákladu tejto publikácie. Konkrétne odkúpil 4000 kusov a bude ju zadarmo distribuovať žiakom škôl v bratislavskom kraji, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
 
„V Denníku N považujeme tému dezinformácia a propagandy za veľmi dôležitú. Vidno ju na prejave politického života nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle. Keď sme tento rok spustili tematické mesačníky, tak sme hneď vedeli, že jedna z prvým tém, ktorým sa chceme venovať, je práve propaganda, konšpirácie a dezinformácie. Preto sme sa rozhodli, že publikácia bude z polovice klasické čítanie, to znamená články, ktoré súvisia s dezinformáciami, ale aj samostatná časť, ktorá sa bude dať použiť ako vzdelávacia pomôcka,“ doplnil Lukáš Fila, riaditeľ vydavateľstva N Press.