Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

BSK: Interact oslávi tento rok 15 rokov

05.01.2017

Operačný program Bratislavského samosprávneho kraja INTERACT svojimi službami pokrýva územie 28 členských krajín EÚ, Nórska a Švajčiarska. Jeho úlohou je prostredníctvom štyroch kancelárií v Turku, Valencii, Viborgu a vo Viedni napomáhať v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, pomáhať propagovať výsledky územnej spolupráce a zavádzať inovatívne nástroje v oblasti riadenia programov. V tomto roku oslávi INTERACT 15 rokov svojej existencie a pred sebou má aj historicky prvé zasadnutie monitorovacieho výboru, ktoré sa uskutoční v máji 2017.
 

„Bratislavský samosprávny kraj ako riadiaci orgán uzatváral v minulom roku operačný program INTERACT II programového obdobia 2007-2013 a zároveň prvý rok vykonával program spolupráce INTERACT III.  Pozitívne bolo aj úspešné využitie zdrojov operačného programu INTERACT II na úrovni 98,05%, čo je nadpriemerné čerpanie,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

Tento rok oslávi operačný program INTERACT 15. výročie svojej existencie. Zároveň sa v máji 2017 uskutoční aj historicky prvé zasadnutie monitorovacieho výboru INTERACT na Slovensku, ktoré sa bude venovať diskusii o uskutočnených aktivitách počas celého roka 2016 a výročnej správe o vykonávaní programu ako aj zhodnoteniu prvého štvrťroku 2017 a preskúmaniu komunikačných aktivít programu.

Program INTERACT sa plánuje okrem svojich riadnych aktivít ako sú organizovanie seminárov, workshopov, pracovných skupín, vytvárania vzorových formulárov, koordinovať aj 6. ročník iniciatívy Deň európskej spolupráce 2017. Ide o celoeurópsku iniciatívu, ktorá slúži na prezentáciu a propagáciu projektov európskej spolupráce vo verejnosti. Koordinuje ju INTERACT s podporou Európskej komisie a Výboru regiónov. Takisto bude pokračovať vo vyvíjaní elektronického monitorovacieho systému eMS, ktorý v súčasnosti využíva viac ako 30 programov územnej spolupráce v celej Európe, ako aj databázu projektov www.keep.eu.

Program INTERACT III je špecifický v tom, že neprideľuje nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje služby prostredníctvom štyroch stabilných kancelárií. Program poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom školení, workshopov, seminárov a konferencií; pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny; publikuje praktické príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov; poskytuje individuálne poradenstvo pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca.

Cieľom programu je zlepšenie riadiacich a kontrolných kapacít programov Interreg, zlepšenie kapacity Interreg pri zachytávaní a propagácii výsledkov programov spolupráce, zlepšenie kapacity riadenia spolupráce v oblasti inovatívnych prístupov, napríklad prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), revolvingových fondov, makroregionálnych stratégií.