Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

BSK: Eurofondy majú slúžiť všetkým

02.03.2017

Bratislavský župan Pavol Frešo a podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta sa v poľskej Varšave opätovne zhodli so zástupcami metropolitných regiónov V4 a spoločne pokračujú v boji metropolitných regiónov o eurofondy. Metropolitné regióny bývajú vďaka svojmu skreslenému bohatstvu diskriminované v možnostiach čerpania externých zdrojov.
 
„Bratislavská župa pokračuje vo svojom úsilí, aby úspešné regióny už neboli viac trestané pri čerpaní eurofondov. Našli sme si partnerov práve v krajinách V4 to znamená Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko, pribrali sme partnerov z Rakúska. Metropolitné regióny sú dnes trestané za to, že sú úspešné a nemôžu čerpať eurofondy. Na druhej strane však trpia problémami, ktoré ani menej rozvinuté regióny nepoznajú. Napríklad suburbanizáciou, kolabujúcou dopravou či ohrozeným životným prostredím a to sú presne tie problémy, ktoré by mali sa z eurofondov riešiť,“ vyjadril sa po rokovaní predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Zástupcovia metropolitných regiónov V4 sa na zasadnutí komisie COTER Európskeho výboru regiónov zhodli na spoločnom stanovisku k budúcnosti kohéznej politiky. Tá podľa nich nemá slúžiť iba na dorovnávanie rozdielov medzi jednotlivými krajmi, ale práve naopak, má aj naďalej prispievať k ich rozvoju aj po roku 2020. Na tomto prístupe sa zhodujú nielen nové ale aj pôvodné štáty Európskej únie. Predstavitelia metropolitných regiónov a hlavných miest krajín V4 adresovali otvorený list so svojimi požiadavkami príslušným ministrom vlád V4, v ktorých agende je príprava kohéznej politiky 2020+. Spoločne žiadajú, aby sa v jednotnom stanovisku vlád V4 k budúcnosti kohéznej politiky objavili aj možnosti podpory z eurofondov pre špecifické potreby hlavného mesta a jeho okolia. Jedná sa najmä o financovanie projektov v oblasti dopravy či životného prostredia, ale aj školstva, vedy, výskumu a inovácií.
 
„Kohézna politika v rámci Európskej únie je považovaná za najvážnejšiu a najdôležitejšiu politiku. Táto politika je predovšetkým šitá na mieru pre regióny a rozvoj regiónov, čiže tak ju treba aj chápať a mala by aj významným spôsobom pomôcť regiónom k ich napredovaniu a rozvoju,“ objasnil podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta.
 
Predseda a podpredseda BSK sa vo Varšave počas zasadnutia COTER stretli na pracovnom rokovaní aj s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Petrom Pellegrinim. Okrem budúcnosti eurofondov na Slovensku bolo témou rokovania aj nedávno zverejnené meranie vyspelosti regiónov EÚ, v ktorom sa Bratislavský samosprávny kraj ocitol na tretej priečke. To spôsobuje záťaž aj na štátny rozpočet, pretože štát dorovnáva rozdielne podmienky financovania zo strany Európskej únie. Napríklad žiadatelia na území BSK majú financovaný svoj projekt zo zdrojov EÚ vo výške 50%, štát prispieva 45%, aby mal žiadateľ rovnaké podmienky ako žiadatelia napríklad z Trnavského samosprávneho kraja, kde EÚ prispieva na projekt celými 85timi percentami. Práve pre tieto rozdiely začína táto problematika rezonovať aj na národných úrovniach krajín V4, pretože neúmerne zaťažuje štátne rozpočty. Podpredseda vlády Peter Pellegrini uistil zástupcov BSK, že požiadavky z otvoreného listu regiónov V4 budú súčasťou slovenského stanoviska k budúcnosti kohéznej politiky.