Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Bratislavský župan hostil Juhomoravského hejtmana

26.01.2017

Novozvolený hejtman Juhomoravského kraja Bohumil Šimek prijal pozvanie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša na spoločné stretnutie. Po pracovnom obede predstavili zástupcovia bratislavskej župy juhomoravskej delegácii Cyklomost slobody a hostia si uctili pamiatku obetí železnej opony pri devínskej Bráne slobody.
 „Spolupráca Bratislavského samosprávneho kraja a Juhomoravského kraja sa datuje ešte do rokov, kedy župy na Slovensku vznikali. V roku 2002 bola podpísaná partnerská dohoda a pevne verím, že nástupom nového hejtmana naša spolupráca naberie na obrátkach a bude pokračovať  v rozvoji spoločných aktivít. Či už v oblasti cestovného ruchu, školstva, vzdelávania alebo regionálneho rozvoja. Rovnako chceme pokračovať v našom spoločnom projekte Centrope,“ zhrnula hlavné témy rozhovorov podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh.
Bratislavský župan hostil delegáciu novozvoleného hejtmana Juhomoravského kraja Bohumila Šimeka. Pri tejto príležitosti sa obe strany zhodli na spoločných projektoch, ktorými sa do budúcnosti môžu uchádzať aj o zdroje Európskej únie. Bratislavský samosprávny kraj a Juhomoravský kraj aj napriek tomu, že nemajú spoločnú hranicu, sa môžu spoločne uchádzať o prostriedky z Programu  spolupráce medzi Slovenskom a Českou republikou a to vďaka podpore ostatných susedných regiónov. Spoločnými témami tak ostávajú podpora školstva, vzdelávania, ale aj budovanie cyklistickej infraštruktúry a tematických ciest.
Juhomoravská delegácia si na záver svojho prvého zahraničného pracovného stretnutia uctila pamiatku obetí železnej opony pri pamätníku Brána slobody v bratislavskom Devíne a pozreli si aj úspešný europrojekt Bratislavského samosprávneho kraja, Cyklomost Slobody, ktorý spája bratislavskú Devínsku Novú Ves s rakúskym Schlosshofom.