Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Bratislavský kraj buduje Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda

28.02.2019

„Myšlienkou projektu je oživenie Cyrilo-metodskej cesty a jej udržanie formou spolupráce aktérov a konkrétnymi aktivitami. Tie prispejú nielen k zatraktívneniu cesty či poskytnutiu zážitkov pre turistov a pútnikov, ale zároveň podporia osvetu a zážitkové vzdelávanie pre študentov a mládež v záujme zachovania odkazu Cyrilo-metodského duchovného a kultúrneho dedičstva a ich význam pre Slovensko a Európu,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Ten privítal partnerov na území Bratislavského kraja spolu s poslankyňou BSK Zuzanou Schwarzovou a riaditeľka Odboru kultúry a cestovného ruchu Agátou Mikulovou.

Cieľom projektu je spolupráca a sieťovanie medzi  partnermi a stakeholdermi zo Slovenska a Českej republiky, vďaka čomu bude možné takúto tematickú cestu s názvom „Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“ dlhodobo udržiavať a rozvíjať. Ide o spoločné budovanie turistickej infraštruktúry, spoločnú propagáciu a tvorbu rozvoja na budovaní kultúrno - pútnickej cesty na celom území, kde sa rozprestierala Veľkomoravská ríša, a kde uskutočnili svoju misiu slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod.

Študijná cesta, ktorej zámerom bolo v skratke predstaviť významné pamiatky v spojení s lokálnymi produktami, sa začala na najvýznamnejšom mieste na hrade Devín. Potom účastníci zamierili do Vinotéky sv. Urbana v Devíne na ochutnávku „devínskeho ríbezláka“- regionálneho produktu Devína, spojené s prednáškou o histórii vinohradníctva. Ďalej nasledovali zastávky v kostole sv. Kríža v Devíne, hradisko Veľkej Moravy na bratislavskom hrade a Dóm sv. Martina. Na druhý deň partneri navštívili kostol sv. Juraja s unikátnym kostolom a prednáškou o starodávnom veľkomoravskom hradisku Neštich v lese nad sv. Jurom. Cesta potom viedla cez Pezinok a Modru na prehliadku Červeného Kameňa. Poslednou zastávkou bola opäť návšteva lokálneho producenta v Modre, Slovenskej ľudovej Majoliky.

Bratislavský samosprávny kraj v projekte zastupuje združenie Slovenský dom Centrope. Partnermi projektu sú Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Trnavský samosprávny kraj, Místní akční skupina (ďalej len „MAS“) Buchlov, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita Brno. Projekt je realizovaný v rokoch 2018-2019 a spolufinancovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Viac informácií nájdete na: http://www.cyril-methodius.eu/partnerstvicms/