Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Bratislavská župa odovzdala predsedníctvo v Centrope

29.11.2018

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba na stretnutí zdôraznil dôležitosť aktívneho zapojenia regiónov a miest do negociácií ohľadom nastavenia eurofondov v budúcom programovom období 2021-2027. „V Bruseli sa momentálne vedú dôležité technické rokovania o návrhu nariadení, ktoré Európska komisia predstavila koncom mája tohto roku. Na dnešnom stretnutí s partnermi sme diskutovali aj o potrebe aktívnej participácie regiónov a miest na týchto vyjednávaniach a aj o potrebe hovoriť jednotným hlasom v oblastiach, kde sú naše záujmy totožné“, zdôraznil predseda BSK. Hlavný dôraz bol kladený na budúcu podobu programov cezhraničnej spolupráce, ktoré majú kľúčový význam pre rozvoj cezhraničného regiónu Centrope. Predseda BSK na stretnutí prezentoval svoje výhrady k avizovanej finančnej alokácií pre cezhraničnú spoluprácu po roku 2020. Zdôraznil, že cezhraničná spolupráca je oblasť s vysokou európskou pridanou hodnotou podporujúcou posilňovanie väzieb medzi regiónmi a obyvateľmi.

Druhou dôležitou témou stretnutia bola doprava a cezhraničné prepojenia. Členovia Centrope sa zhodli na potrebe budovania nových cezhraničných prepojení a koordinácie pri poskytovaní verejnej dopravy. Podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová, ktorá je na bratislavskej župe zodpovedná za oblasť dopravy, na konferencii predstavila dopravné projekty, ktoré má BSK v pláne realizovať. 
„Budovanie cezhraničných prepojení je kľúčovým predpokladom pre harmonický rozvoj územia na oboch stranách hranice. Aj preto BSK v spolupráci s rakúskymi partnermi pripravuje ďalšie nové projekty, ktoré zjednodušia cezhraničnú mobilitu obyvateľov“, povedala podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová. Rovnako predstavila zámer ešte v súčasnom programovom období 2014-2020 vybudovať nový cyklomost vedúci z Vysokej pri Morave do rakúskeho Marchegu. Diskusia sa venovala aj zámeru prepájať systémy verejnej dopravy, čoho výsledkom by mohlo byť cestovanie verejnou dopravou v cezhraničnom priestore s jedným typom cestovného lístka. Tomu by predchádzalo zjednotenie tarifných systémov a cestovných poriadkov.

V závere podujatia zástupcovia BSK formálne odovzdali predsedníctvo v Centrope rakúskym partnerom z mesta Viedeň. Zároveň vyjadrili záujem aj počas predsedníctva Viedne aktívne prinášať nové podnety pre zintenzívnenie spolupráce.

Stredoeurópsky región Centrope predstavuje zoskupenie spolupráce 17 regiónov a miest zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska. Centrope bolo založené v roku 2003 s cieľom zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu vedúcu k harmonickému rozvoju a súdržnosti tohto regiónu. Medzi slovenských členov Centrope patrí Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, mesto Bratislava a mesto Trnava.