Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Bratislavská regionálna dotačná schéma 2017 - VÝSLEDKY

10.04.2017

O podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sa v roku 2017 uchádzalo spolu 1023 projektov v schémach podpory kultúry, turizmu, mládeže a športu a rozvoja vidieka. Zastupiteľstvo BSK schválilo dňa 31.03.2017 uznesením č. 25/2017 na podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy spolu 546 žiadostí v celkovej sume 2.081.120 €.
 
Zastupiteľstvo BSK zároveň schválilo poskytnutie mimoriadnych dotácií 63 žiadostiam v celkovej sume 297.600 €, vzhľadom na regionálny význam projektov pre Bratislavský samosprávny kraj. Podporené žiadosti sú uvedené v samostatnej tabuľke.
Kompletné štatistiky vrátane hodnotení a stručného popisu žiadostí zverejní Úrad BSK podľa VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja do 30.04.2017.
 
Pozn.: Žiadatelia sú v tabuľkách výsledkov zverejnení abecedne.