Zverejňovač príspevkov

Späť

Bratislavská arcidiecézna charita

Názov poskytovateľa
Bratislavská arcidiecézna charita
Adresa poskytovateľa
Krasinského 6
Bratislava-Ružinov
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Bratislavská arcidiecézna charita
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Požičiavanie pomôcok
Cieľová skupina
yzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom odkázané na pomôcku
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita