Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov seniorov CHARITAS

Názov poskytovateľa
Bratislavská arcidiecézna charita
Adresa poskytovateľa
Krasinského 6
Bratislava-Ružinov
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Domov seniorov CHARITAS
Adresa prevádzky
Heydukova 14
Bratislava-Rusovce
Kontakt
004212044250374
samaria@charitaba.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývin
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
18