Zverejňovač príspevkov

Späť

Bratislavská arcidiecézna charita

Názov poskytovateľa
Bratislavská arcidiecézna charita
Adresa poskytovateľa
Krasinského 6
Bratislava-Ružinov
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Bratislavská arcidiecézna charita
Adresa prevádzky
Krasinského 6
Bratislava-Rusovce
Kontakt
004212044250374
samaria@charitaba.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Požičiavanie pomôcok
Cieľová skupina
yzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom odkázané na pomôcku
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita