Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Bratislavská a Trnavská župa spoločne o doprave

08.08.2018

„Vyše 120 000 ľudí cestuje denne z Trnavskej župy do Bratislavskej. Rozšírením a spoločnou koordináciu v integrovanej doprave rozšírime ponuku verejnej dopravy aj pre tých, ktorí dnes využívajú autá. Odľahčenie ciest od individuálnej dopravy a presun cestujúcich do koľajovej dopravy je v tejto chvíli tou najlepšou možnosťou. Ponuka, ktorú však cestujúcim dáme, musí byť adekvátna dvadsiatemu prvému storočiu,“ zhrnul po stretnutí predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Predsedovia Bratislavského a Trnavského kraja, Juraj Droba a Jozef Viskupič, sa na dnešnom pracovnom stretnutí zhodli na spoločnom postupe v koordinácii dopravného spojenia medzi krajmi. Podľa štatistík totiž z Trnavského kraja cestuje do Bratislavského cca 37% obyvateľov. Práve pre nich by chceli obe župy pripraviť spoločne ponuku kvalitnej verejnej dopravy. Pôjde o postupné kroky, v rámci ktorých sa bude riešiť aj analýza dnešného stavu dopravnej obslužnosti nielen samotného územia Trnavského kraja, ale aj v jeho nadväznosti na Bratislavský kraj. Súčasťou analýzy bude aj spracovanie dát o frekvencii a smerovaní cestujúcich na území Trnavského a Bratislavského kraja a lokalizačných dát získaných z pohybu SIM kariet mobilných telekomunikačných zariadení.

„V rámci integrácie sa v Trnavskom a Bratislavskom samosprávnom kraji dá uvažovať aj o využití lodnej dopravy v rámci prímestskej dopravy. Je to realizovateľné, momentálne však toto riešenie neumožňuje legislatíva. Preto je dôležité, aby ministerstvo dopravy upravilo legislatívu tak, aby samosprávne kraje mohli zabezpečovať výkony vo verejnom záujme aj v rámci lodnej dopravy, tak ako pri prímestskej autobusovej doprave,“ vyjadril sa po stretnutí župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Župani sa dohodli na príprave textu spoločného vyhlásenia, ktorým budú deklarovať spoločnú vôľu pri ďalšom postupe.