Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Bezpečnosť žien a detí je prioritou

10.11.2016

Uznesenie a dôvodová správaJednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja v sociálnej oblasti je pomoc ženám a ich deťom, na ktorých je páchané násilie. Bratislavský samosprávny kraj spolu s partnermi otvoril koncom roka 2015 aj druhý bezpečný ženský dom, kde môžu nájsť útočisko, sociálnu, psychologickú, ale aj právnu pomoc. Obvinenia štatutára neziskovej organizácie Maják Nádeje preto nie sú na mieste.
 
„Rada by som sa vyjadrila k nepravdivým tvrdeniam, ktoré boli uverejnené dnes 10.11. v Plus 7 dní, kde bol Bratislavský samosprávny kraj obvinený z nezáujmu o osud klientov, o zadržaní finančných prostriedkov na financovanie sociálnych služieb a podobne. Na základe faktov a dôkazov dôrazne odmietam akúkoľvek zodpovednosť župy za vzniknutú situáciu. Bratislavskému samosprávnemu kraju enormne záleží na tom, aby sme ponúkli a poskytli pomoc obetiam násilia, ktoré sú odkázané na pomoc a rovnako sa chceme a snažíme postarať o deti. Napriek tomu v tomto článku tieto obvinenia na našu adresu padli,“ vysvetlila na dnešnej tlačovej konferencii podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh.

Štatutár neziskovej organizácie Maják nádeje v aktuálnom vydaní týždenníka Plus 7 dní obvinil Bratislavský samosprávny kraj, že BSK  zač. citátu: „zrušil polovicu dotácie a na rok 2016 nám už nedal ani euro...“ – koniec citátu. Dôvody neposkytnutia dotácie zhrnula riaditeľka Odboru sociálnych vecí BSK Michaela Šopová:

„Pri kontrole bolo zistené, že časť finančných prostriedkov, ktorá mala byť využitá práve na poskytnutie starostlivosti o deti v zariadení dočasnej starostlivosti  mala byť na účet vrátená. Rovnako zmluva hovorí, že pokiaľ organizácia neposkytne nám kompletné vyúčtovanie v takom prípade je povinná vrátiť aj celý finančný príspevok. Na naše výzvy, ktoré máme riadne doručené organizácia nereaguje. V minulom roku sme vykonali kontrolu úrovne poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení a rovnako aj Útvar hlavného kontrolóra bol kontrolovať spôsob používania finančných príspevkov. Čo sa týka spolupráce v rámci vykonávania kontrol, tak tieto kontroly z útvaru hlavného kontrolóra nemohli byť ukončené nakoľko zo strany organizácie vlastne pri ukončovaní kontroly nebola spolupráca. Nie je tam možnosť s nimi komunikovať, na pozvané pracovné stretnutia štatutárny zástupca nereaguje, na výzvy nereaguje, nepríde ani osobne, ani telefonicky sa nekontaktuje, ani e-mailom, na termíny, ktoré sme pozvali na prerokovanie sa táto organizácia týchto stretnutí potom už nezúčastnila,“ objasnila riaditeľka Michaela Šopová. Ďalším dôvodom je aj minuloročné podanie návrhu na zrušenie neziskovej organizácie Maják Nádeje a jeho likvidáciu zastupiteľstvom bratislavského Starého Mesta.

Pomoc ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie je jednou z priorít Odboru sociálnych vecí BSK. Koncom roka 2015 sprístupnila župa aj druhý Bezpečný ženský dom, ktorý vznikol s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spravovaného Úradom vlády SR. V Bezpečnom ženskom dome nájdu svoje útočisko ženy a matky s deťmi, ktoré sa stali obeťami násilia. Okrem ubytovania majú k dispozícii aj celý súbor sociálnej pomoci, ktorá je spolufinancovaná z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja.  Vznik útočiska pre obete rodovo podmieneného násilia bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR vo výške 641 007 eur. Prijímateľ projektu – občianskeho združenia Domov – Dúha a jeho partneri spolufinancovali projekt vo výške 75 806 eur. 

Voľné kapacity Bezpečného ženského domu boli ponúknuté štatutárovi neziskovej organizácie Maják nádeje. Táto ponuka župy však nebola akceptovaná.

„BSK má medzi svojimi prioritami starostlivosť o obete domáceho násilia o tom svedčí aj fakt, že v roku 2014 sme spustili prvý bezpečný ženský dom pre obete domáceho násilia na území našej župy. V roku 2015 sme odovzdali druhý takýto bezpečný ženský dom, na čo sme získali aj finančné prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu čo samo o sebe svedčí o tom, že tam musí byť zabezpečená starostlivosť a kvalita poskytovaných služieb na vysokej úrovni,” uzavrela vicežupanka Gabriella Németh.